Wat is kinesitherapie?

Letterlijk vertaald staat kinesitherapie voor de behandeling van het lichaam (therapeía) door middel van beweging (kinèsis). Kinesitherapie kent vele specialisaties. De specialisaties die worden toegepast in onze praktijk, kan u hieronder terugvinden.

Algemene kinesitherapie

In de kinesitherapie worden voornamelijk musculo-skeletale klachten behandeld door middel van massage, mobilisatie en oefentherapie. Eventueel aangevuld met elektrotherapie, warmte- en / of cryotherapie.

Functionele oefentherapie

Onder functionele oefentherapie verstaan we: het lichaam gericht oefeningen geven met als doel de normalisatie van functioneren/bewegen, werkhervatting en wat sporters betreft, return-to-play. Via oefentherapie worden spieren versterkt, wordt de beweeglijkheid bevorderd of de stabiliteit verbeterd.

Dry needling

Bij dry needling gaan we door middel van een acupunctuurnaald spieren losmaken. Dry needling werkt op basis van spierknopen die ervoor zorgen dat spieren gaan verkrampen. Nadat de spierknopen gelokaliseerd zijn, worden deze met de acupunctuurnaald behandeld, waardoor de spierknopen verdwijnen en de spier in zijn geheel terug zal ontspannen.

Post-operatieve revalidatie

Post-operatieve revalidatie staat voor het herstellen van beweging, kracht en belastbaarheid van spieren, pezen en gewrichten nadat men een operatie heeft ondergaan aan het musculo skeletale apparaat. Dit gaan we doen door dry needling, mobilisatie en oefentherapie. Eventueel aangevuld met elektrotherapie, warmte- en/of cryotherapie.

Lymfedrainage

Lymfedrainage is een behandeling die de werking van het lymfestelsel verbetert en de werking ervan lokaal kan overnemen, indien lymfeklieren zijn weggenomen of beschadigd ten gevolge van lymfeklierkanker, borstkanker, ziekte... Een lymfestelsel dat niet goed functioneert, zal zorgen voor vochtophoping in het lichaam. Via manuele lymfedrainage gecombineerd met pressotherapie (lymfetoestel) gaan we de doorstroming van het lymfevocht doorheen het lymfestelsel verbeteren, waardoor lokaal de zwelling vermindert/verdwijnt.

Ademhalingskinesitherapie

Ademhalingskinesitherapie focust zich voornamelijk op baby’s, kinderen en volwassenen die kampen met restrictieve en/of obstructieve luchtwegaandoeningen of mensen die Covid-19 hebben opgelopen. Ademhalingskinesitherapie omvat o.a.:
 • Thoraxaandrukkingen
 • Bouncing
 • Aanleren / verbeteren van buik-, flank- en topademhaling
 • Ademhalingsoefeningen ter versterking van de in– en uitademhalingspieren
 • Verbeteren van de cardiorespiratoire capaciteit

Pediatrie - psychomotoriek

Kinderen ontdekken zichzelf en hun omgeving door te bewegen. Op een speelse manier wordt de motoriek gestimuleerd en worden de schoolse vaardigheden getraind.
 • Stimuleren van grove motoriek (coördinatie, evenwicht, motor planning,...)
 • Verbeteren van de fijne motoriek en handvaardigheid
 • Lateralisatie (links-rechts onderscheid, bd / pq / cijfer-verwarring, ...)
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Stimuleren van visuele en auditieve perceptie
 • Schrijfmotoriek (correcte pengreep, polsbewegingen, vingerbewegingen, glijbeweging  en vloeiend schrift
Aangewezen bij kinderen met DCD, autisme, leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen,... Deze therapie kan helpen om algemeen motorisch beter te functioneren en zo meer zelfvertrouwen te krijgen.

Bobath therapie

Is een therapie die zich voornamelijk richt op kinderen en volwassenen met een hersenletsel. Een samenhangend geheel van maatregelen die gericht zijn op een normalisering van alle pathologische of abnormale elementen van de motoriek. Techniek: inhibitie, facilitatie en stimulatie.

Cardiale revalidatie

Na het ondergaan van een ingreep aan het hart (plaatsen van een stent, overbrugging,...) begint meteen uw cardiale revalidatie. In de eerste fase gaan we via allerhande ademhalingsoefeningen uw longfunctie verbeteren, om nadien uw algemene conditie, kracht en hartfunctie te verbeteren via oefentherapie. Tijdens de cardiale revalidatie gaan we u steeds monitoren via een hartslag – en zuurstofsaturatiemeter, zodat we met u kunnen werken in veilige en gecontroleerde hartslagzones. Ook voor de operatie kan de patiënt reeds langskomen.

Neurologische revalidatie

Hierbij denken we vooral aan de behandeling van patiënten met MS, parkinson, CVA, dropvoet enz. Hierbij gaan we vooral werken op functionaliteit, beweeglijkheid en kracht. Daarnaast focussen we ook op de zelfstandigheid in het dagelijkse leven van de patiënt.

McKenzie therapie

Deze methode kenmerkt zich door actieve patiëntbetrokkenheid en wordt gebruikt om patiënten met rug-en nekklachten te beoordelen, behandelen, informeren en motiveren. De behandeling bestaat uit advies over houdingen die u tijdelijk moet vermijden of juist tijdelijk moet gaan aanhouden. De meeste patiënten kunnen zichzelf succesvol behandelen. Symptomen hebben minder kans om terug te keren door zelfbehandeling!

Geriatrie

Geriatrie staat voor de kinesitherapeutische behandeling van senioren. Hierbij gaan we voornamelijk gebruik maken van oefentherapie, zodat de kracht en beweeglijkheid niet achteruit gaan. Het spreekt voor zich dat lokale klachten ook behandeld en verholpen worden. De therapie kan zowel in de praktijk als bij de mensen thuis plaatsvinden.

Nek- en rugschool

Naast de gewone kinesitherapeutische behandeling van nek- en rugklachten biedt onze praktijk ook nek- en rugschool aan. In de nek- en rugschool richten we ons vooral op mensen die kampen met allerhande nek- of rugklachten, ongeacht de onderliggende oorzaak ervan. Voor de nek- en rugschool voorzien we een 10-tal sessies van 45 minuten. Tijdens deze sessies gaan we u informeren (anatomie en biomechanica van de rug en nek), adviseren (o.a. algemeen correcte houding, hef- en tiltechnieken,…) en begeleiden in het versterken van uw nek- of rugspieren (oefentherapie).

Taping

Bij taping gaan we een tape aanleggen ter ondersteuning van een gewricht, spieren of pezen. De tape zorgt voor extra stabiliteit van het gewricht en de omliggende spieren en pezen, waardoor deze regio minder belast wordt en makkelijker kan herstellen. Verder kunnen we via het aanleggen van een tape ook de houding of stand van een gewricht gaan corrigeren.